← Terug naar indicaties

Migraine

Sentio Osteopaat Migraine

Bij het afstuderen van mijn opleiding als osteopaat heb ik onderzoek gedaan naar het effect van een osteopatische techniek bij migraine patiënten. Hierin heb ik migraine als volgt beschreven:

Definitie

Een eenduidige definitie is moeilijk te geven. In dit artikel zal de definitie gebruikt worden van Carbaat: “In aanvallen optredende hoofdpijn, meestal slechts aan een zijde van het hoofd en voorafgegaan door of gepaard gaand met misselijkheid, synoniem schele hoofdpijn, eenzijdige hoofdpijn” (Carbaat e.a., 2011).

Migraine wordt beschreven als: een eenzijdige hoofdpijn en een fenomeen van hoofdpijnaanvallen die behandeld kan worden door medicatie met triptanen of als een spierspanningshoofdpijn met een chronische hoofdpijn die zich op verschillende wijzen kan presenteren (Lipton, 2007). definitie WHO

Epidemiologie

Carbaat beschreef de prevalentie van migraine in Amerika en Europa: deze was ongeveer gelijk en bedroeg 6-8% bij mannen en 15-18% bij vrouwen (Carbaat e.a., 2011). In Azië en Afrika was de prevalentie lager, maar er waren ook minder gegevens bekend uit het bevolkingsonderzoek.

Migraine komt voornamelijk voor bij de beroepsbevolking tussen 15-55 jaar en meer dan de helft van de patiënten is genoodzaakt om bedrust te houden (Carbaat e.a., 2011). Daarmee heeft het een zeer grote negatieve invloed op arbeidsproductiviteit, huishoudelijk werk en sociale activiteiten en daarmee op de kosten voor de samenleving (Lipton, 2001).

Pathofysiologie

Lashley (1941) was de eerste die onderzoek deed naar migraine en specifiek naar het optreden van visuele aura’s. Hij verklaarde dit neurale fenomeen door middel van een stimulatie van de cortex die zich vervolgens uitbreidde in de neocortex. Nieuwe onderzoeken zoals angiografie en functionele magnetische resonantie beeldvorming (MRI) maken het nu mogelijk om de perfusie tijdens migraine aura te bestuderen. In verschillende onderzoeken werd een hypoperfusie waargenomen (Cutrer, 1998; Eikermann & Haerter, 2011). Het werkingsmechanisme van migraine veronderstelt dat het gezien moet worden als een neurovasculaire stoornis met een terugkerende ontregeling van het trigeminovasculaire systeem dat bestaat uit pijnsensitieve intracraniële structuren (Carbaat e.a., 2011). De activatie van het trigeminovasculaire systeem draagt bij aan een sensitisatie van het zenuwstelsel en het voortduren van de hoofdpijn (Carbaat e.a., 2011). In deze hypothese breidt de sensitisatie zich uit naar het tweede neuron (nucleus caudalis) en uiteindelijk naar het derde neuron (thalamus) (Carbaat e.a., 2011). Aangenomen wordt dat een migraine aanval door een veelvoud aan intrinsieke en extrinsieke factoren kan ontstaan bij patiënten met een verlaagde drempel voor migraine.  Voor de behandeling is het dan ook belangrijk om de verschillende triggers in kaart te brengen die kunnen zorgen voor een aanval (Mueller, 2007). De behandeling bestaat uit (preventieve) medicatie en overige niet medicamenteuze behandeling. Biofeedback is de enige niet farmaceutische therapie voor migraine die wordt beschouwd als “evidence based” door “The US Headache Consortium” (Mueller, 2007).

Osteopathie kan deel uitmaken van de behandeling van migraine patiënten omdat het triggers kan elimineren die klachten en een aanval uitlokken.

Benieuwd hoe wij U kunnen helpen?

> Maak nu een afspraak voor een gratis screening

> Of lees eerst meer over onze werkwijze en tarieven