← Terug naar indicaties

Elleboogklachten

Een veel voorkomende klacht in de regio van de elleboog is de zogenaamde tenniselleboog. Hierbij is sprake van een overbelasting van de spieren die op de buitenzijde van de elleboog aanhechten (door het wringen van een vaatdoekje, indraaien van schroeven, type werk op de computer). De soortgelijke klacht aan de binnenzijde van de elleboog wordt golferselleboog genoemd. De osteopaat onderzoekt waarom de klacht bij u in standgehouden wordt. De oorzaak kan gelegen zijn in een bewegingsverlies van het spaakbeen, een overbelasting/bewegingsbeperking van een passerende zenuw of een bewegingsverlies in de nek. Soms is deze klacht aan beide armen aanwezig. Vaak is dan het hele lichaam verzuurd, waardoor de kwaliteit van het spierpeesweefsel afneemt. De osteopaat kijkt naar het functioneren van bepaalde organen en zal zonodig een voedingscorrectie adviseren.